Όλα τα συστήματα του HORT τοποθετήθηκαν με επιτυχία και το Παρατηρητήριο είναι έτοιμο για την έναρξη λειτουργίας του που ορίστηκε για την 1η Οκτωβρίου. Οι αυτόματοι εστιαστές, η Κάμερα ASI1600 Pro, το Polemaster για την πολική ευθυγράμμηση και το Flat Fielder για την βελτίωση των τελικών εικόνων δοκιμάστηκαν με επιτυχία σηματοδοτόντας την ολοκλήρωση όλων των εγασιών. Τα μέλη μας μπορούν άμεσα να κλείσουν τα Ραντεβού των Συνεδριών τους.

Σας ευχαριστούμε.

GreekTelescope Team