Μία πρώτη ματιά από το Κέντρο Ελέγχου του ελληνικού ρομποτικού τηλεσκοπίου HORT.

Το “GO LIVE” θα εμπεριέχει το Πλανητάριο Stellarium που θα ελέγχει πλήρως το τηλεσκόπιο, την οδήγηση του συστήματος με το PHD2, το παράθυρο ελέγχου APT με το οποίο ρυθμίζεται η εστίαση, τα φίλτρα και όλες οι CCD Κάμερες και τέλος το Nebulosity με την τελική απεικόνιση του εκάστοτε ουράνιου στόχου.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε και την ζωντανή υπέρυθρη webcam του τηλεσκοπίου όπου μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή το τηλεσκοπικό σύστημα σε κίνηση. Επίσης σας ενημερώνουμε πως θα προστεθούν και άλλα χρήσιμα παράθυρα ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου.

Για τα Μέλη του GreekTelescope θα διεξαχθούν ειδικά μαθήματα πριν την έναρξη των Session τους σχετικά με τον χειρισμό του HORΤ.