Το ελληνικό ρομποτικό τηλεσκόπιο διακόπτει τη λειτουργία του εξαιτίας τεχνικών θεμάτων.

Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και συνεργασία στη διάρκεια λειτουργίας του